top of page

Jak jest na naszych zajęciach?

Opis filmu

Making of

Zobaczcie jak wyglądają nasze zajęcia "od kuchni". Film powstał w ramach warsztatów filmowych w Nowym Sołońcu zrealizowanych przez Fundację Inicjatyw Twórczych „Fordewind” na zlecenie Instytutu Polskiego w Bukareszcie.

Materiały dodatkowe

Galeria

bottom of page