top of page

Kiedy człowiek powinien się radować?

Opis filmu

Making of

Kiedy człowiek powinien się radować? Zawsze? W szczególnych sytuacjach? Jeśli tak, to w jakich? Zdania młodzieży w tej prawie są podzielone. Dla niektórych szczęście polega na docenianiu małych rzeczy, dla innych jest to przede wszystkim zdrowie najbliższych. A ty kiedy czujesz radość?

Materiały dodatkowe

Galeria

bottom of page