top of page

Witoman dzielnie ratuje dzielnię

Opis filmu

Making of

Witomino, jak każda dzielnica, ma swoje problemy. Dzieciaki z tamtejszej szkoły chcą zmienić świat, wzywają na pomoc Witomana – superbohatera, który jak za dotknięciem magicznej różdżki pokazuje mieszkańcom dzielnicy, jak mogłoby być...

Film powstał w ramach warsztatów "Witoman", realizowanych przez Dom Filmowy (Fundację Inicjatyw Twórczych Fodrewind), współfinansowanych przez Radę Dzielnicy Witomino i Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Materiały dodatkowe

Galeria

bottom of page