top of page

Misją Domu Filmowego jest towarzyszenie młodym ludziom w odnajdywaniu własnego głosu, by mogli opowiedzieć swoje historie za pomocą filmu i mieć wpływ na pozytywne zmiany w ich życiu, społeczności i świecie. Działając jako organizacja pozarządowa realizujemy kulturalno-edukacyjne projekty, których głównym celem jest wspieranie młodzieży poprzez dawanie im przestrzeni do spotkania i wspólnego tworzenia. 

W Domu Filmowym młodzi ludzie spotykają się i rozmawiają o tym, co dla nich ważne. Z tych rozmów

powstają filmy. Budujemy społeczność współtworzoną przez młodych – wymieniamy się doświadczeniami,

tutaj nawiązują się relacje  i powstają zespoły filmowe. W trakcie warsztatów młodzież w bezpiecznej 

i przyjaznej atmosferze rozwija kreatywność i wciela w życie własne pomysły. Sformułowana na kształt

ekipy filmowej grupa pracuje najczęściej przy realizacji własnej produkcji: pod opieką prowadzących

pisze scenariusz, przygotowuje plan filmowy, realizuje zdjęcia oraz montuje całość nagranego materiału.

W trakcie zajęć młodzi posługują się profesjonalnym sprzętem filmowym.  Każda osoba w grupie ma

okazję spróbować swoich sił w różnych rolach: reżysera, operatora kamery, montażysty, aktora, dźwiękowca, kierownika produkcji. Uczestnicy piszą własne scenariusze i ruszają na plan filmowy.  Zależy nam,  aby młodzież realizowała filmy, które dotyczą ich spraw, zainteresowań i problemów. Dlatego uczymy jak kreatywnie dyskutować, pozostając w dialogu oraz jak tworzyć własne historie od podstaw.  W myśl Krzysztofa Kieślowskiego pokazujemy młodym, że “nieważne, gdzie stawia się kamerę, ważne jest – po co?”.

Projekt bez tytułu (6).png

W naszym rozumieniu rolą edukacji filmowej jest zachęcanie młodych,  aby używali filmu jako środka wyrazu ich osobowości i wyobraźni.  W relacji tutorskiej tworzymy możliwości do tego, aby młodzi ludzie  nie tylko nabywali techniczne umiejętności filmowe, ale również uczyli się twórczego rozwiązywania problemów, zarządzania czasem i planowania. Pracując w zespole filmowym uczniowie rozwijają także swoje umiejętności liderskie. Rozumieją konieczność organicznego podziału zadań w zespole  w zależności od indywidualnych predyspozycji i potencjału. Uczą się odpowiedzialności za powierzone im zadania, które wpływają na pracę całego zespołu i pociągają za sobą konsekwencje. Wykorzystanie sztuki  w edukacji wzmacnia kreatywność i wyobraźnię, zachęca do dyskusji.  Jest również środkiem do integrowania się grupy i zwiększa poczucie solidarności oraz wspólnotowości. Upewnia w przekonaniu, że można samodzielnie stworzyć coś od zera.

bottom of page